Екипът на Институт “Рего”

д-р Петрана Стайковасоциолог

д-р Петрана Стойкова
социолог

Завършва специалностите „Социология” (2003) и „Право” (2004) в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Доктор“ по социология (2009). Преподавател е в специалностите „Социология”, „Политология”, „Право“ и „Публична администрация“ към ЮЗУ „Неофит Рилски”. Води лекционни курсове по социология на правото, социология на културата, електорална социология и по учебните дисциплини „Изборно право и избирателни системи“, „Методи на политически анализ“ и „Оценка на въздействието“. Била е и хоноруван асистент по „Обща теория на правото“ в Нов български университет. Специализира във Вроцлав, Варшава, Братислава. Автор е на книгата „Модели на електорално поведение в България“ (2020). Има публикации на английски и руски език. Член е на Управителния съвет на Българската социологическа асоциация (2016-2020). Говори английски и полски език.

 
 
 
д-р Войн Божиновсъвременна история

д-р Войн Божинов
съвременна история

Завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2001 г. Защитава докторат през 2005 г. в Историческия факултет на СУ. Работи в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Автор е на книгите: „Земното кълбо не престава да се върти, ако и ние да спим. Разказ за живота на Андрей Ляпчев“; „Национално могъща и обединена България. Формациите на радикалната десница и националният въпрос (в съавторство с Николай Поппетров)“; „Управлението на деветнадесетомайците 19 май 1934 – 21 януари 1935 г.“; „Република Македония в съвременната геополитика“; „Социалистическа Югославия в агония 1980-1989 г.“. Член на Македонския научен институт. Има публикации и участия в научни форуми, проведени в Румъния, Сърбия, Гърция, Русия и Турция. Ползва английски, руски и сръбски.

 
 
 
Иво Иванов

Иво Иванов

Иво Иванов е магистър по Международни отношения от Hacettepe University, Анкара, Турция.Бакалавър по Политология от Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Журналист на свободна практика. Говори английски, турски и сръбски език.

 
 
 
Владислав КръстевСигурност и международна политика

Владислав Кръстев
Сигурност и международна политика

Владислав Кръстев има бакалавърска степен по политология от СУ „Св. Климент Охридски“, със специализация „Национална и международна сигурност“ (2018). Магистър по криминология от Лайденския университет (2021). Завършил е курсовете: „Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice“ (2019), „Risk in Modern Society“ (2019), „Hot Topics in Criminal Justice” (2019) и „International Security Management“ (2020). Професионалните му интереси са в областта на вътрешната и международната сигурност, корупцията и престъпността. Владее английски език.

 
 
 
Моника Илчеваполитолог

Моника Илчева
политолог

Завършва бакалавърска степен специалност „Политически науки и Международни отношения“ (2018) във Великобритания. Магистър „Политика на Европейския съюз“ от Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE). Проявява интерест към работата на европейските институции, външната политика на ЕС, върховенството на закона в рамките на ЕС, взаимоотношенията на ЕС със Западните Балкани. Интересува се още от история, журналистика, социология и дигитален маркетинг. Говори английски и френски език.

 
 
 
 Александър Стояновмеждународни отношения


 Александър Стоянов
международни отношения

Завършва магистърска програма “Международна сигурност” (2017-2019) в Университета Цукуба в град Цукуба, Япония. Специализант в Университета Цукуба в периода 2016-2017. Завършва бакалавър “Международни отношения” в УНСС през 2014 година. Участва в организацията на честванията по повод тройния юбилей на отношенията между България и Япония през 2019 година. Владее отлично английски и руски език, както немски и японски език на разговорно ниво.

 
 
 
Станчо Тотовместна власт и финанси

Станчо Тотов
местна власт и финанси

Завършва „ФИНАНСИ“ в С.А. „Д.А. Ценов“ в Свищов през 1998 г. като профилира фирмени финанси и финансови деривативни инструменти. През мандата 2003-2007 г. е Председател на комисия „БЮДЖЕТ и ФИНАНСИ“ в Общински съвет – Плевен. От 2002 г. се занимава с частен бизнес. Има интереси към търговията на FOREX пазар и по-конкретно с договори за разлики /CFD/, а от 5 години и в сферата на криптоактивите. Ползва английски език.

 
 
  
 
  
 
 

 684 total views,  12 views today