Екипът на Институт „Рего“

д-р Петрана Стайковасоциолог

д-р Петрана Стойкова
социолог

Завършва специалностите „Социология” (2003) и „Право” (2004) в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Доктор“ по социология (2009). Преподавател е в специалностите „Социология”, „Политология”, „Право“ и „Публична администрация“ към ЮЗУ „Неофит Рилски”. Води лекционни курсове по социология на правото, социология на културата, електорална социология и по учебните дисциплини „Изборно право и избирателни системи“, „Методи на политически анализ“ и „Оценка на въздействието“. Била е и хоноруван асистент по „Обща теория на правото“ в Нов български университет. Специализира във Вроцлав, Варшава, Братислава. Автор е на книгата „Модели на електорално поведение в България“ (2020). Има публикации на английски и руски език. Член е на Управителния съвет на Българската социологическа асоциация (2016-2020). Говори английски и полски език.

 
 
Станчо Тотовместна власт и финанси

Станчо Тотов
местна власт и финанси

Завършва „ФИНАНСИ“ в С.А. „Д.А. Ценов“ в Свищов през 1998 г. като профилира фирмени финанси и финансови деривативни инструменти. През мандата 2003-2007 г. е Председател на комисия „БЮДЖЕТ и ФИНАНСИ“ в Общински съвет – Плевен. От 2002 г. се занимава с частен бизнес. Има интереси към търговията на FOREX пазар и по-конкретно с договори за разлики /CFD/, а от 7 години и в сферата на криптоактивите. Ползва английски език.

 

 

ЛЕКТОРИ:

Димитър Маргаритов – Зам. министър на икономиката с ресор потребителска защита (2022), Председател на Комисията за защита на потребителите (2015-2022). През годините е заемал и различни висши административни длъжности, сред които директор на ключови дирекции в МРРБ, МОН, МВнР – обществени поръчки, управление на собствеността, инвестиционна политика, квалификации на учители. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ и има допълнителни специализации, сред които: „Подготовка на администрацията за ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС“, „Управление на системи за осигуряване на информационната сигурност“ и други.

 

Елена Аврамова – Над 23 години работи в сферата на трудовото законодателство, в това число здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ (2022). Началник на отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“ ГИТ София област (2010 – ). В.и.д. директор на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“ (2017). Завършила е „Електроинженерство“ в Технически университет-София (2000), „Индустриален мениджмънт“ в Химикотехнологичен и металургичен университет-София (2010), „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград (2016).

 
 

Loading