Екипът на Институт „Рего“

д-р Петрана Стайковасоциолог

д-р Петрана Стойкова
социолог

Завършва специалностите „Социология” (2003) и „Право” (2004) в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Доктор“ по социология (2009). Преподавател е в специалностите „Социология”, „Политология”, „Право“ и „Публична администрация“ към ЮЗУ „Неофит Рилски”. Води лекционни курсове по социология на правото, социология на културата, електорална социология и по учебните дисциплини „Изборно право и избирателни системи“, „Методи на политически анализ“ и „Оценка на въздействието“. Била е и хоноруван асистент по „Обща теория на правото“ в Нов български университет. Специализира във Вроцлав, Варшава, Братислава. Автор е на книгата „Модели на електорално поведение в България“ (2020). Има публикации на английски и руски език. Член е на Управителния съвет на Българската социологическа асоциация (2016-2020). Говори английски и полски език.

Станчо Тотовместна власт и финанси

Станчо Тотов
местна власт и финанси

Завършва „ФИНАНСИ“ в С.А. „Д.А. Ценов“ в Свищов през 1998 г. като профилира фирмени финанси и финансови деривативни инструменти. През мандата 2003-2007 г. е Председател на комисия „БЮДЖЕТ и ФИНАНСИ“ в Общински съвет – Плевен. От 2002 г. се занимава с частен бизнес. Има интереси към търговията на FOREX пазар и по-конкретно с договори за разлики /CFD/, а от 5 години и в сферата на криптоактивите. Ползва английски език.

Loading