Институт „Рего“ е създаден през 2020 година.Наименованието идва от латинската дума rego, която означава управлявам, напътствам. Институтът функционира като мозъчен тръст, който си поставя за цел да работи за по-доброто и успешно развитие на българското общество, политика, икономика, региони. Усъвършенстването на отделните социални системи e важен приоритет за нас. В тази връзка търсим работещи модели, които да намерят адекватно приложение в практиката. За нас качественото управление е гаранция за по-успешното социално функциониране на всички нива и за осигуряване на по-добър стандарт на живот на всички граждани. Ключов фактор за това е изграждането на устойчиво политическо лидерство и админитрастивният капацитет, който формира след себе си.

Рего предоставя гъвкав, аргументиран, високачествен продукт във всичките си програми, проекти и дейности. 

Институт „Рего“:

  • изготвя политически, социологически, регионални, икономически и международни анализи
  • провежда електорални, демоскопски и социологически и проучвания
  • осъществява маркетингови и ПР кампании, проекти и изследвания
  • организира обучения, семинари и конференции
  • консултира по политически, електорални, социологически, икономически, медийни, регионални, вътрешни и международни въпроси
  • осъществява медиен мониторинг
  • излиза с позиции по значими обществени теми

 


 

Loading