Site Loader
Гр. София, ул. Антон Чехов

Институт „Рего“ проведе кратко електорално проучване сред жителите на област Варна. Въз основа на данните от изследването, може да се предположи, че избирателната активност на предстоящите парламентарни избори (на 4 април 2021 г.) в областта, ще бъде сравнително висока. На въпроса „Ако парламентарните избори са утре, бихте ли отишли до избирателната си секция, за да гласувате?“, 73,6% от респондентите заявяват намерение да упражнят правото си на глас, 15% категорично няма да гласуват, а 11,4% не са решили.

            Ако парламентарните избори са утре, бихте ли отишли до избирателната си секция, за да гласувате?

От тези, които със сигурност ще отидат до избирателната си секция, ако изборите са утре (73,6%), много голяма част не са решили как ще гласуват – 28,4%. Техният избор може да бъде за конкретна партия или коалиция от партии, да гласуват като изберат опцията „не подкрепям никого“ или съзнателно да пуснат недействителна бюлетина в урната за гласуване. Този висок процент затруднява точното прогнозиране на изборните резултати. Могат да се очакват значителни промени в електоралната картина.

За коя партия или коалиция от партии сте решили да гласувате? (област Варна)

От респондентите, които са посочили своя избор на партия или коалиция от партии, най-голям е дела на изразяващите намерение да гласуват за ПП „ГЕРБ“ – 30,7%. След нея се нареждат ПП „БСП“ (28,1%), ПП „Има такъв народ“ (16,7%) и Обединение „Демократична България“ (4,2%). Под 4% подкрепа получават всяка една от останалите политически сили – Коалиция  „Изправи се! Мутри вън!“ (3,4%), Патриотична коалиция „Воля“ – НФСБ“ (3,2%), ПП „ДПС” (3%), ПП „ВМРО“ (2,5%), ПП „АТАКА“ (2,5%), ПП „Възраждане“ (2,1%) и ПП „Републиканци за България“ (1,9%). За други партии биха гласували общо 1,7%.

За коя партия или коалиция от партии сте решили да гласувате?  (Град Варна)

Разпределението на електоралните предпочитания по тип населено място, показват, че ПП „БСП“ получава по-голяма подкрепа от основния си опонент ПП „ГЕРБ“ в областния град. От живеещите в град Варна 27,2% ще гласуват за ПП „БСП“, а 25,9%  за ПП „ГЕРБ“. Третата позиция е за ПП „Има такъв народ“ на Слави Трифонов, която е електоралния избор на 19% от интервюираните (важно е да се отбележи, че изследването е реализирано ден преди Слави Трифонов да обяви, че ще е водач на листата в област Варна). Значителна подкрепа получава и Обединение „Демократична България“ – 6,1%.

Фактори, определящи вота

На въпроса „Кой от следните фактори ще окаже най-голямо влияние върху Вашия избор?“, най-често респондентите посочват опцията „симпатиите ми към конкретна политическа партия/коалиция от партии“ (22,6%). Другите водещи фактори за електоралния избор на изследваните лица са лидера на партията (12,1%), „политическата програма/проблемите, чието разрешаване е приоритетно за конкретната партия/коалиция от партии” (11,2%) и „качествата на кандидатите в съответната листа(9,5%). Макар и решили твърдо да гласуват, не малка част от интервюираните посочват като определящ вота им фактор „недоверието ми в политиката/политиците“ (16,8%). Липсата на алтернатива също е сред по-често срещаните мотиви за конкретния политически избор (8,6%), както и убеждението, че собствения глас няма значение (5,5%).

 Лидерът на партията (12,1%) се оказва много по-важен фактор за електоралния избор от водача на листата (1,3%) в съответния многомандатен избирателен район. Отчита се и влиянието на вота на роднините и приятелите (2,1%), както и значението на роднинската връзка и/или приятелските отношения с кандидат за народен представител или лидер на партия (0,5%) върху политическия избор на респондента. Не се очаква сериозен проблем с проявата на криминалния модел на електорално поведение – много малък е дела на изследваните лица посочили факторите „икономическата ми зависимост от конкретен кандидат за народен представител или партия“ (1%) и „предложената цена от различните партии за гласа ми“ (0,3%).


Паспорт на изследването: Представените данни са от електорално проучване във всички общини на област Варна, проведено сред 800 пълнолетни български граждани в периода от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г. Подборът на респондентите е по квота въз основа на демографските признаци тип населено място, пол и възраст. Изследваните лица са пропорционално разпределени cпоред броя на населението в отделните общини. Методът на регистрация на първичната информация е пряко стандартизирано интервю с помощта на таблети.

Loading

Post Author: admin