Site Loader
Гр. София, ул. Антон Чехов

Изследване на Рего през октомври открои като проблем номер едно за българските граждани състоянието на здравната система. Катализирането на проблемите в нея от Ковид кризата изисква спешни и целеви политики, които да я стабилизират.

Паниката, която в момента се създава лавинообразно у хората води до презапасяване с лекарства. Така за много от нуждаещите се не стигат, а за мнозина те са от животоспасяващо значение. Една от причините за проблема са хартиените рецепти, които се ползват в България още от XIX век.

В момента стигаме до ситуация при която с една изписана рецепта пациент може да мине през няколко аптеки и да купи колко пъти иска нещата от нея. После може да я даде на друг и да се получи верига.

Нов момент, който масово се разви в корона реалността е невъзможността на хора със симптоми, вече болни и карантинирани хора да получат хартиени рецепти. Масово се изписват рецепти и се изпращат по мобилни приложения, но това е нарушение на закона (ЗЛПХМ), защото фармацевтите трябва да отпускат лекарства само срещу хартиена рецепта. Мобилните рецепти също се предават от ръка на ръка във вълната на паническо презапасяване.

Моралът на фармацевтите е поставен на изпитание, защото трябва да се помага на нуждаещите се (за някои е въпрос на оцеляване) или да нарушават закона. Не е ясно и кой има наистина нужда и кой се презапасява. Особено наболял в момента е въпросът с антибиотиците. В никакъв случай не трябва да се допускат две неща: дефицит на антибиотици и създаване на черен пазар за лекарства свързани с лечение на корона вируса.

Всичко изброено налага въвеждането на електронно медицинско досие и електронна рецепта. Има работещи европейски модели, които да ни послужат за отправна точка. Това ще е в интерес на тримата по веригата – лекари, фармацевти и болни.

Институт „РЕГО“

Loading

Post Author: admin