FEATURE 1
Изготвяне на:

политически, социологически, регионални, икономически и международни анализи

FEATURE 2
Провеждане на:

електорални, демоскопски и социологически и проучвания

FEATURE 3
Осъщестяване на:

маркетингови и ПР кампании, проекти и изследвания, медиен мониторинг

FEATURE 1
Организиране на:

обучения, семинари и конференции

FEATURE 2
Осъществяване на:

медиен мониторинг

FEATURE 3
Консултиране по:

политически, електорални, социологически, икономически, медийни, регионални, вътрешни и международни въпроси

FEATURE 1
КОРПОРАТИВНО РАЗУЗНАВАНЕ:

Достоверна информация за успешни решения в бизнеса и сигурността

FEATURE 1
CORPORATE INTELLIGENCE AND SECURITY SOLUTIONS:

Reliable information for successful business and security solutions

 

Loading