FEATURE 1
Изготвяне на:

политически, социологически, регионални, икономически и международни анализи

FEATURE 2
Организиране на:

обучения, семинари и конференции

FEATURE 3
Изработване на:

маркетингови и ПР кампании, проекти и изследвания

FEATURE 1
Консултиране по:

политически, електорални, социологически, икономически, медийни, регионални, вътрешни и международни въпроси

FEATURE 2
Осъществяване на:

медиен мониторинг

 

 

 
 

 

 

Loading