ИНСТИТУТ РЕГО

 

Достоверна информация за успешни решения в бизнеса и сигурността

 

КОРПОРАТИВНО РАЗУЗНАВАНЕ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА

 

От основаването си през 2020 г Институт “Рего“ (REGO INSTITUTE) бързо успя да се справи с предизвикателствата и да си извоюва репутацията на един от малките, но високо оценяван и независим мозъчен тръст в България. През изминалата година никога не сме изневерявали на нашите ръководни принципи на доверие и добросъвестност, благодарение на които изградихме нашата репутация.

Междувременно, динамичното развитие на регионалната и вътрешнополитическата обстановка в страната потвърдиха неизменното място на България като мост между Изтока и Запада, което предопределя и продължаващата активност на международния бизнес и корпорации за навлизане на местния пазар и инвестиране в нови сектори на икономиката.

Ние разбираме, че подобна бизнес среда и динамична политическа обстановка повишават значително рисковете и залога за взимането на правилните бизнес решения. Тези решения се основават на точните и навременни отговори на следните въпроси:

 • На кого да се доверя, за да получите съответната информация?
 • Къде да търся, за да получа навременна и достоверна информация?
 • Какви са източниците на тази информация и дали те са надеждни?
 • Достоверна ли е информацията?
 • Кой има достъп и изградени контакти във всички сфери и притежава когнитивните инструменти, за да изготви нужния ми анализ?

Въз основа на нарастващото търсене и знаейки разходите, свързани с получаването на грешни отговори на горните въпроси, с гордост съобщаваме за формирането на нашия

 

ЕКИП ЗА СИГУРНОСТ И КОРПОРАТИВНО РАЗУЗНАВАНЕ

 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • КОНСУЛТИРАНЕ ПО:
 • Политически, електорални, социологически, финансови, икономически, енергийни, медийни, регионални, вътрешни и международни въпроси и теми.

 

 • АНАЛИЗИ
 • Медиен мониторинг, вътрешнополитически, социологически, регионални, икономически, военни и свързани със сигурносттта анализи.
 • Външно влияние, овладяване на медии, дезинформация, информационни операции и пропаганда.
 • Мигранти, бежанци, трансгранична сигурност.
 • Енергийна сигурност, енергийна политика, енергиен преход и икономическо развитие.
 • Скрита икономика и корупция.

 

 • ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ
 • Електорални, демоскопски и социологически проучвания, маркетинг и PR.

 

 • КОРПОРАТИВНО РАЗУЗНАВАНЕ
 • Правно и регулаторно съответствие (Комплайънс)
 • Привеждане на бизнес практиките в съответствие с правнонормативните и административните изисквания в България.
 • Идентифициране и ветинг на трета-страна бизнес партньори.
 • Оценка на репутацията и бизнес досието на потенциални партньори.
 • Оценка на потенциалните рискове от трети страни и други заинтересувани лица в България.
 • Инвестиции и навлизане на пазара
 • Получаване на допълнителна информация за включови играчи и заинтересовани страни преди навлизането им на пазара.
 • Подобряване на изходните позиции при участие в търгове.
 • Спорове и арбитражи
 • Разработване на доказателства и подкрепяща документация за съдебните спорове и арбитражи.
 • Стратегически и правни решения при спорове и арбитражи.

  

ЗАЩО ИНСТИТУТ “РЕГО“

 

Нашият нов

Екип за сигурност и корпоративно разузнаване

се състои от висококвалифицирани експерти, които имат дългогодишен оперативен и аналитичен опит, натрупан по време на професионалната им кариера и работа в България, на Балканите и в Близкия изток.

ОТЛИЧАВАМЕ СЕ СЪС:

 • Задълбочени познания за страната и региона, съчетани с разбиране на динамиката на бизнес средата, законовите и регулаторните механизми в България.
 • Капацитет за извличане и анализ на обществените архиви, документи и други публични източници на информация.
 • Развита мрежа от контакти в бизнеса и политическите среди, правоприлагащите органи и сигурността.

 

КОНТАКТИ:

д-р Калоян Методиев, директор

България, София, п.к.1113

ул. Антон Чехов

имейл: office@rego.bg

тел.: +359 888 729 533

Loading