Проф. д-р Румен Брусарски за Рего: Актуализация на Закона за ДДС е безспорно належаща

Близо 18 години (от 01.01.2003 г.) едно число в Закона за данък върху добавената стойност…

Loading