СТИГНАХМЕ ЛИ ДО ТОЧКАТА НА НЕВЪЗВРАТА В ОТНОШЕНИЯТА СИ С РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ?

В последно време формалните и неформалните контакти между София и Скопие са в центъра на…

Loading