Институт “Рего” взе участие в дискусията „България в променящия се международен контекст (2020 – 2021)”.

Трима участници от институт “Рего” взеха участие в дискусията организирана от “Институтът за регионални и…