Десет загубени години за присъединяване към Шенген

В последното десетилетие присъединяването на България в Шенгенското пространство е основна стратегическа цел. За периода…

Loading