ПОЛИТИЧЕСКИ И ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ – МАРТ 2021

Готовност за гласуване: Наблюдава се висок дял на тези, които заявяват готовност да гласуват на…

 598 total views