Д-р Войн Божинов: Песимист съм, че днешният политически елит ще защити националните интереси.

“Служебното правителство дава сигнали, че българската позиция може да се измени в полза на РСМ.”…